PostHeaderIcon Plastyka

Twórczość plastyczna jest dla dziecka specyficzną formą poznania świata. Jest ekspresją doświadczeń i formą wyrażania przez dziecko swojej osobowości. Sztuka może stanowić okazję do kształtowania osobowości i postaw dziecka.

Zajęcia plastyczne mają na celu:

  • rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka
  • zachęcanie do poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań
  • wyzwalanie radości tworzenia
  • rozwijanie wiary we własne siły
  • uwrażliwienie na piękno przyrody jako źródło inspiracji twórczej
  • zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości
  • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
  • poszerzanie doświadczeń związanych z nowymi technikami.