PostHeaderIcon dla przedszkoli

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu odbywają się systematycznie 2 razy w tygodniu po 30 minut w grupach.

Na specjalne życzenie rodziców organizowane są grupy intensywne z języka angielskiego, wtedy nauka angielskiego realizowana jest codziennie przez 30 minut.

Najnowsze materiały i pomoce dydaktyczne

Zajęcia organizowane przez Centrum Rozwoju Dziecka prowadzone są przez nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie kierunkowe, doświadczenie i to co najważniejsze: pasję i powołanie do pracy z dziećmi.

Zapewniamy:

  • Wysoką jakość prowadzonych zajęć;
  • Sprawdzoną, wykwalifikowaną kadrę.
  • Systematyczną ocenę pracy instruktorów i lektorów;

Wyjątkiem są zajęcia logopedyczne, które odbywają się 1 raz w tygodniu przez 30 minut. Są to zajęcia indywidualne.

Centrum Rozwoju Dziecka od 1997 roku zajmuje się organizacją zajęć dodatkowych w przedszkolach i pozalekcyjnych w szkołach. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka osiągnięty poprzez zabawę i towarzyszącą jej naukę. Podczas naszych zajęć rozwijamy talenty i zainteresowania dzieci. Gorąco wierzymy w to, że zainteresowania i pasje, które dzieci odkryją we wczesnym wieku procentują w sposób szczególny w przyszłości. Naszym celem jest pełny i harmonijny rozwój dziecka.

Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych i oraz zajęcia artystyczne.

 
Start dla PRZEDSZKOLI