PostHeaderIcon Język angielski

Na zajęciach języka angielskiego realizowany jest kurs idealnie dostosowany do zainteresowań, potrzeb i możliwości małych dzieci.

Celem kursu jest:

  • zapoznanie dzieci z językiem angielskim,
  • rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu.
  • tematyka zajęć jest związana ze światem dziecka (zabawy, przyjaciele, dom)
  • każde zajęcia uatrakcyjniają gry, piosenki, historyjki, wierszyki, chanty.


Główne założenia metodyczne:

1. Powtarzanie słownictwa (często i z różnego zakresu tematycznego).

Należy pamiętać, że dzieci szybko się uczą i szybko zapominają poznawane słownictwo. Na początku witamy się trzymając się za ręce (Hello! How are you? I'm fine, thank you!), żegnamy się trzymając się też za ręce (Good-bye! See you soon!). Te ?rytuały?, czyli stałe elementy zajęć sprawiają, że dzieci czują się bezpiecznie i z chęcią angażują się w poznawanie nowych słów, piosenek czy zajęć ruchowych.

2. Nie tłumaczymy zasad gramatycznych.

Dzieci zwroty angielskie zapamiętują jak piosenkę czy wierszyk, dlatego najlepszą metodą nauki są zabawy, piosenki, rymowanki, gry i teatrzyki.

3. Inscenizujemy sytuacje zbliżonych do naturalnych takich, by nowe zwroty i słówka mogły być użyte, głównie w formie zabawy, np. zabawa w restaurację lub w formie teatrzyku pokazywanego rodzicom.

4. Kształcenie sprawności słuchania i mówienia.

Dzieci przyswajają język w sposób naturalny, podczas zabawy, zgadywanek ruchowo-językowych, piosenek, bajek.

5. Wykorzystywanie różnorodnych pomocy

maskotek, pacynek, kolorowych flashcards, strojów, piosenek, bajek, czytanek.

6.Duża ilość zabaw ruchowych.

Dzieci nie mogą odczuć, że się uczą. Zabawy ruchowe, piosenki, zgadywanki sprawiają, że dzieci  uczą się jednocześnie doskonale bawiąc się.

 
Start dla PRZEDSZKOLI język angielski