PostHeaderIcon Rytmika

Poprzez aktywne formy obcowania z muzyką jak:

 • śpiew,
 • gra na instrumentach,
 • improwizacja ruchowa

wprowadza dziecko w świat muzyki i uwrażliwia na piękno otaczającego świata.

Unuzykalnienie z rytmiką to zajęcia muzyczno - ruchowe odbywające się nie tylko przy akompaniamencie pianina, ale również przy wykorzystaniu różnorodnej i ciekawej literatury muzycznej (piosenki, przykłady z literatury muzyki klasycznej). Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym jest naturalna i dlatego wykorzystuje się ją do zabaw i tańców grupowych przy muzyce. Dziecko w łatwy i przyjemny sposób poprzez zabawę przyswaja sobie podstawowe wiadomości z zakresu teorii muzyki (rytm, tempo, dynamika) jak i praktyki: emisja głosu (śpiew), taniec (nauka podstawowych kroków tanecznych), gra na różnych instrumentach perkusyjnych (grzechotki, bębenki, instrumenty drewniane)

Rytmika:

 • rozwija pamięć, nie tylko pamięć muzyczną:

uczenie się i powtarzanie tekstów piosenek

ćwiczenia inhibicyjno - incytacyjne, czyli ćwiczenia polegające na wykonywaniu różnych zadań do haseł czy zjawisk dźwiękowych

granie i powtarzanie różnych rytmów

 • kształci refleks i spostrzegawczość dziecka:

szybkie reakcje na zadane komendy do zabaw przy muzyce

 • rozwija podzielność uwagi dziecka:

jednoczesne granie, śpiewanie, a czasem nawet i tańczenie przy piosence

 • rozwija koordynację ruchową

nauka gry na różnych instrumentach

wykonywanie wielu trudnych ćwiczeń rytmicznych (jednoczesne chodzenie i klaskanie, granie)

 • rozwija odpowiedzialność za siebie i za inne dzieci

uczy współdziałania w grupie

integracja z innymi dziećmi np. w zabawach ruchowych w grupach lub tańcach

uczy samodzielnego myślenia szczególnie w zadaniach ruchowych kierowanych tylko do jednego dziecka

 • rozwija wyobraźnię dziecka oraz twórcze myślenie:

swobodna improwizacja ruchowa do muzyki

 • rozwija wrażliwość dziecka na piękno i estetykę nie tylko muzyczną
 • identyfikuje przynależność narodową oraz uświadamia wagę tradycji polskiej:

nauka oraz geneza powstania tańców narodowych i ludowych (kroki podstawowe)

piosenki oparte na melodiach ludowych

jasełka ( w okresie świątecznym)