PostHeaderIcon Taniec

Taniec jest zaliczany do ćwiczeń rekreacyjnych mających bardzo korzystny wpływ na zdrowie psychofizyczne. W grupie dzieci 3-4-ro letnich wykorzystywana jest naturalna skłonność do zabawy, podczas której wprowadzane są podstawowe kroki taneczne oraz elementy gimnastyki korekcyjnej. W grupie dzieci 4-5-cio letnich rozwijane są tańce do prostych tematów, zwraca się jednocześnie uwagę na estetykę ruchu i poprawną sylwetkę. W grupie dzieci starszych (6-7-dmio letnich) program jest rozszerzany o bardziej zaawansowane elementy taneczne oraz podstawy techniki tanecznej. Zwiększany jest także nacisk na koordynację ruchową.

W czasie zajęć tanecznych dzieci poznają podstawy tańców latynoamerykańskich (cha cha, samba, rumba, jive), tańców standardowych (walc angielski, walc wiedeński), a także tańców ludowych  inowoczesnych. Zajęcia te mają na celu nauczenie pewnych nawyków tanecznych takich jak: postawa, współpraca  zdrugą osobą, a przede wszystkim wyrażania muzyki swoim ciałem.