PostHeaderIcon Logopedia

Okres przedszkolny jest "złotym czasem" dla rozwoju mowy dziecka. W tym czasie umysł dziecka jest najbardziej chłonny i przyswaja najwięcej informacji.

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także  wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Aby uchronić dzieci przed trwałymi wadami wymowy organizujemy zajęcia logopedyczne w przedszkolu. Dyplomowany logopeda pracuje indywidualnie z każdym dzieckiem dostosowując metody oddziaływania na aparat mowy stosownie do potrzeb dziecka.