SZKOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
SMART SCHOOL

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ 
Smart Kids (3-4, 5-6 lat)

Smart Juniors (6-10 lat)

Smart Teens (11-16 lat)

Cele kursu:

 • opanowanie całego materiału wymaganego przez CKE

 • realizacja zadań pojawiających się na egzaminie ósmoklasisty i testach egzaminacyjnych

 • osiągnięcie jak najlepszego możliwego wyniku egzaminu ósmoklasisty

Obszary językowe:

 • rozumienie ze słuchu

 • znajomość funkcji językowych

 • rozumienie tekstów pisanych

 • znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna

Charakterystyka kursu:

 • kurs obejmuje 60 lekcji: kl. 0 po 45 min., kl 1-7 po 60 min., klasa 8 po 90 min.

 • zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu

 • używamy materiałów dydaktycznych cenionych wydawnictw

 • pracujemy w małych grupach

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę

 • aktywne, ciekawe zajęcia

 • rozwijanie zainteresowania językiem angielskim oraz krajami anglojęzycznymi

 • ciekawe konkursy i festiwale językowe dla uczniów