ZAJĘCIA W ŻŁOBKU

język angielski

 • wykwalifikowana kadra

 • nowoczesne metody nauczania

 • zapewnienie jak najlepszych warunków do pierwszego kontaktu z językiem obcym,

 • stworzenie solidnych podstaw do nauki języka obcego w latach późniejszych,

 • dogodne godziny, zajęcia odbywają się w godzinach podczas pobytu dziecka w żłobku

 • techniki stosowane na zajęciach - symulacje, gry i zabawy,  filmy, piosenki i teatrzyki

 • nauka przez zabawę

 • lekcje nie odbywają się w czasie świąt oraz ferii szkolnych
   

 • 2 razy w tygodniu - 20 minut

taniec

Zajęcia taneczne łączą różne formy zabawy tanecznej wprowadzając dziecko w barwny świat tańca. Zajęcia mają na celu rozwój u małych dzieci rytmiczności, ładnego i płynnego poruszania się, wpływającą na poprawę sprawności fizycznej oraz uczą współdziałania w grupie. Taniec łagodzi zachowanie, uwrażliwia, pozwala dziecku wyładować i w pozytywny sposób spożytkować energię. Umiejętność tańczenia to w życiu wielka zaleta każdego człowieka.

 • 1 raz w tygodniu - 20 minut